Karachi and Shijiazhuang
Comparison by area and population

Karachi

Pakistan

Shijiazhuang

China

Population

13 205 339
(2010)

13 205 339
(2010)

9 600 000
(2008)
9 600 000
(2008)

Area

3 530 km2

3 530 km2

15 848 km2
15 848 km2

Population density

3 740.89
/km2

3 740.89/km2

605.75/km2
605.75
/km2
Map
Share