Naberezhnye Chelny and Yangzhou
Comparison by area and population

Naberezhnye Chelny

Russian Federation

Yangzhou

China

Population

513 193
(2010)

513 193
(2010)

4 459 000
(2007)
4 459 000
(2007)

Area

171 km2

171 km2

6 658 km2
6 658 km2

Population density

3 001.13
/km2

3 001.13/km2

669.72/km2
669.72
/km2
Map
Share